4-ТИ ПИВО ФЕСТ СО ДВОДНЕВНА ЗАБАВА ВО ХОТЕЛОТ АЛЕКСАНДАР ПАРК

Компанијата Мак прогрес во соработка со Општина Виница и годинава го организираше традиционалниот пиво фест, со цел да им го збогати забавниот живот на граѓаните. Фестивалот започна со дефиле од плоштадот Ангел Винички преку главната улица до Хотелот Александар Парк, во кое учеств уваа играорци, музичари и граѓани, а колоната ја предводеа келнери кои им нуддеа пиво на граѓаните-случајни минувачи.

Присутните во Хотелот Александар Парк ги поздрави градоначалникот Ивица Димитров.

Потоа присутните во и надвор од Хотелот ги забавуваше групата Либеро бенд, а во доцните ноќни часови младите се забавуваа со диско музија. Виничкиот пиво фест продолжи и наредниот ден .

Виница