Намален бројот на новозапишани средношколци

Уписите за новата учебна година им донесоа многу главоболки на средните училишта, бидејќи планирањата ги исполнија само половично. Во СОУ Гошо Викентиев во првиот и вториот уписен рок се запишани само … завршени основци. Во „Љупчо Сантов“ ситуацијата е нешто подобра.

Иако и двете средни училишта во последните години направија многу за сопствена афирмација, за што потврда се бројните признанија и награди на нивни ученици на државен и меѓународен план, сепак интересот оваа година е под сите очекувања. Зошто е така, одговор побаравме од директорите